Parking servis Ulcinj

POSEBNA PARKIRALIŠTA

1.Uređeni parking na platou, na Pristanu(ispred objekta Džamije pomoraca),
2.Neuređeni parking ispod platoa "Ploča"(u prizemlju) pored ulice "Cafo Begu",
3.Neuređeni parking ispod bedema Starog grada, sa sjeverne strane, naspram O.Š. "B.Strugar",
4.Neuređeni parking na platou, iza Gradstkog parka i objekta Hollegro(objekat Kraja) pa do ispod objekta hotel "Mediteran",
5.Neuređeni parking na platou bivšeg objekta Hotela Jadran,
6.Uređeni parking na platou, pored ulice "Kosovska"(Pinješ preko puta rest. Montana),
7.Neuređeni parking na platou , uzdužno sa desne strane pored bulevara "Teuta", u pravcu prema mostu "Teuta" na preostalom prostoru stare površine ranijeg kolovoza u naselju Đerane,
8.Parking prostor(uređeni) u centru naselja Štoj

<