Parking servis Ulcinj

Povlašćene parking karte

Povlašćena parking karta izdaje se fizičkim licima koji imaju sjedište ili boravište u jednoj od zona. Zahtjev za dobijanje Povlašćene parking karte možete preuzeti ovdje

<