Parking servis Ulcinj

Menadžment


     

  Amil Grbović
  Izvršni direktor
 grbovicamil@gmail.com

 

Armin Mehmdeović
Pomoćnik direktora
arminmehmeti88@gmail.com

Suad Đelović
Rukovodilac službe javnih parkirališta i garaža
suaddjelovic@outlook.com

Samira Beci
Rukovoditeljka sektora za pravne, ekonomsko-finansijske, komercijalne poslove i marketing
samiraresuljovic@gmail.com